Strona główna Aktualności O nas Działalność Partnerzy Galeria zdjęć Kontakt Archiwum

Jak działa Europejski Program Pomocy Żywnościowej (PEAD)?

Program PEAD funkcjonuje w Polsce od 2004 roku, a w Unii Europejskiej od 1987 roku.
Każdego roku polski rząd deklaruje udział w Programie i wnioskuje o przydział pomocy żywnośiowej w ramach Pead. Komisja Europejska ustala budżet dla każdego kraju. Agencja Rynku Rolnego organizuje przetarg, w którym wyłania przedsiębiorców.
Przedsiębiorcy dostarczają gotowe artykuły spożywcze do wybranych magazynów akredytowanych organizacji charytatywnych. W Polsce jedną z nich jest Federacja Polskich Banków Żywności. Za jej pośrednictwem żywność trafia do Banków Żywności, a następnie do ponad 3 tys. organizacji i instytucji wspierających osoby potrzebujące. Organizacje przekazują nieodpłatnie gotowe artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym.

Jak działają Banki Żywności?

Banki Żywności to organizacje pozarządowe. Ich misją jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmiejszanie obszarów niedożywnienia w Polsce. W Polsce działa 31 Banków Żywności, spośród nich, 26 jest zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności w którym wyłania przedsiębiorców.
Banki Żywności, oprócz realizacji PEAD, pozyskują żywność od producentów i dystrybutorów żywności, a także organizują zbiórki żywności. Otrzymywane produkty są następnie przekazywane do organizacji i instytucji pomagających osobom ubogim. Banki Żywności nie udzielają pomocy bezpośrednio osobom potrzebującym.

Kto odbiera żywność z Banku Żywności?

Do otrzymywania pomocy z Banku Żywnościuprawnione są organizacje charytatywne, tj. podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej poszkodowanych, będącej w trudnej sytuacji życiowej lub materialnejw stosunku do społeczeństwa.
Każda organizacja jest zobowiązana do podpisania porozumienia o wpółpracy z Bankiem Żywności w zakresie dystrybucji żywności. Porozumienie to określa m. in. wymogi dotyczące magazynoania, dokumentacji, a także sposobu kwalfikowania osób do pomocy.

W jaki sposób osoby są kwalfikowane do pomocy żywnościowej?

W ramach PEAD organizacje charytatywne są zobowiązane do kwalfikowania osób, którym pomagają, zgodnie z kryteriami zawartymi w art.5 oraz art.7 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowym możliwym sposobem kwalfikowania do otrzymania pomocy żywnościowej jest tzw. kryterium dochodowe, związane z art.8 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodki Pomocy Społecznej często wspierają organizacje w prowadzeniu weryfikacji, stosując ww. kryteria.

Jakie warunki spełnia organizacja, któa odbiera żywność?

Organizacja charytatywna ma obowiązek dbać o rzetelne kwalfikowanie do pomocy swoich odbiorców. Powinna też dysponować bazą magazynową, zapewniająca bezpieczne i zgodne z prawem przechowywanie żywności, w tym artykułów chłodniczych. Organizacja sporządza sprawozdanie z dystrybucji i archiwizuje dokumenty przez 5 lat.

"Magazyny Banków Żywności, które przyjmują dostawy żywności i prowadzą dystrybucję w ramach PEAD:"

 • Bartoszyce,
 • Białystok,
 • Chojnice,
 • Częstochowa,
 • Elbląg,
 • Gorzów Wkpl.,
 • Jawor,
 • Kielce,
 • Konin,
 • Koszalin,
 • Kraków,
 • Leszno,
 • Lublin,
 • Łódź,
 • Olsztyn,
 • Opole,
 • Ostrowiec Św.,
 • Piła,
 • Płock,
 • Poznań,
 • Radom,
 • Ruda Śląska,
 • Rzeszów,
 • Suwałki,
 • Tarnobrzeg,
 • Tczew,
 • Toruń,
 • Wałbrzych,
 • Warszawa,
 • Wrocław,
 • Zielona Góra